Operaty wodnoprawne

Operaty wodnoprawne

Operaty wodnoprawne

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, w zasadzie każda ingerencja w środowisko wodne pociąga za sobą szereg formalności do spełnienia. Aby otrzymać niezbędne zezwolenie, tzw. pozwolenie wodnoprawne, należy wykonać operat wodnoprawny, który jest kluczowym dokumentem stanowiącym podstawę do wydania pozytywnej decyzji administracyjnej. Operat wodnoprawny składa się z rozbudowanej części opisowej oraz części rysunkowej/graficznej. Z założenia jest to dokument, którego zadaniem jest uzasadnienie potrzeb i zgodności z przepisami, ubiegającego się o zgodę np. na korzystanie z wód lub budowę urządzenia wodnego. 

Profesjonalnie wykonujemy operaty wodnoprawne dla wszelkich przedsięwzięć, które wymagają Pozwolenia wodnoprawnego. 

•   wykonanie urządzeń wodnych takich jak: budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, kanały i rowy, sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących, stawy, obiekty energetyki wodnej, wyloty urządzeń kanalizacyjnych, mury oporowe, bulwary, urządzenia do chowu i połowu ryb  
•  szczególne korzystanie z wód, np. energetyczne korzystanie z wód, odwadnianie i nawadnianie gruntów i upraw, użytkowanie wody znajdującej się w stawach i rowach
• usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, piętrzenie wód 

Doradzamy z zakresu: czy i kiedy dane pozwolenie jest lub będzie wymagane.  Wspieramy tam gdzie niezbędne jest uzyskanie legalizacji działania z zakresu prawa wodnego.
Realizacja niektórych przedsięwzięć wymaga jedynie zgłoszenia wodnoprawnego zamiast uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Pomagamy naszym Klientom w przejściu przez proces administracyjny.


A są to m.in.: 


 

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 348 155