Pomiar drgań

Pomiar drgań

POMIARY DRGAŃ GRUNTÓW, KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH, OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 • określenie wpływu wibracji na konstrukcje i grunty powstałych w wyniku prac budowlanych, działalności górniczej, maszyn roboczych
 • pomiar drgań przenoszonych przez grunty na obiekty (budynek, most, obiekty hydrotechniczne)
 • określenie wpływu drgań emitowanych przez urządzenia zainstalowane w obiektach przemysłowych
 • określenie wartości drgań sejsmicznych na terenach przeznaczonych pod inwestycje
 • oceny oraz prognozy stopnia uszkodzenia spowodowanego wibracjami
 

POMIARY DRGAŃ MASZYN, URZĄDZEŃ, INSTALACJI HYDROTECHNICZNYCH

 • drgania lokalne i globalne
 • pomiary odporności na udary, wstrząsy i wibracje
 • ekspertyzy; oceny stanu technicznego (historia - stan obecny - prognoza)
 • pomiary poziomu drgań bezwzględnych oraz względnych (całodobowy monitoring stanu konstrukcji)
 • pomiary układów wirujących; pomiary stanu podpór łożyskowych; pomiary prędkości obrotowej
 • diagnostyka drganiowa stanu maszyn, urządzeń i konstrukcji
 • drgania sejsmiczne
 • pomiary wibracji

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 348 155