Usługi dla rolnictwa

Usługi dla rolnictwa

Usługi dla rolnictwaNajnowsze technologie pozyskiwania danych wykorzystując bezzałogowe statki powietrzne pozwalają na szybkie i dokładne zidentyfikowanie stanu poszycia roślinnego i upraw. Wykorzystywana przez nas technologia teledetekcji multispektralnej daje możliwość rejestrowania wielu danych opisujących stan gleby i roślinności, co pozwala na efektywne monitorowanie i zarządzanie terenami uprawowymi.

Co robimy:

  • monitorujemy uprawy pod kątem witalności

  • dostarczamy informacje o stanie wegetatywnym roślin

  • szacujemy szkody łowieckie w uprawach

  • dokumentujemy stan upraw

  • dokumentujemy szkody poniesione w wyniku zjawisk atmosferycznych

  • identyfikujemy obszary suche, zachwaszczone, opanowane przez szkodniki

  • weryfikujemy poprawność spadków, rowów czy zbiorników pod kątem hydrologicznym (nawadnianie)


Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 348 155