Aktualności

Aktualności

LIFE Drawa Bis – projekt ochrony ekosystemu zlewni rzeki Drawy.

W czwartek 2 maja zostało podpisane porozumienie dotyczące partnerstwa przy realizacji projektu prośrodowiskowego LIFE Drawa Bis.
LIFE Drawa Bis – projekt ochrony ekosystemu zlewni rzeki Drawy.
Stronami porozumienia są:
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
  • KOMES WATER Sp. z o. o.
W ramach porozumienia ustalono zakres współpracy między Stronami w związku z przygotowaniem działań mających na celu pozyskanie dofinansowania ze środków europejskich, realizację projektu oraz zapewnienia trwałości efektu ekologicznego po zakończonym projekcie. Projekt Life Drawa Bis ma na celu poprawę jakości wód  i warunków środowiskowych w zlewni rz. Drawa poprzez osiągnięcie głównych celów ochronnych. Ponadto planowana jest realizacja działań dla zwiększenia retencji wód przez stabilizację poziomu wody w jeziorach Rudno, Dubie, Lubie, Drawsko i Prosino.
 

Dzieje się lokalnie :-)
 

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 348 155